PRISER MM.

Priser 

1. november 2023

Individuel terapi

 

1.200,- 1500,-

50 minutter

Forældrerådgivning

 

1.200,-

50 minutter

Parterapi

 

2200,-

90 minutter

Forældrerådgivning

 

2.100,-

90 minutter

Familiesamtale

 

fra 2.000,-

90 minutter

Familieterapi

 Ring for at høre nærmere!

Priser for supervision af andre faggrupper

1. november 2023

Individuel Supervision

 

1.500,-

60 minutter

Gruppe

Supervision

 Ring for at høre nærmere!

________________________________________________________________________________________________________________________


Samtalerne kan foregå på dansk og engelsk. Jeg forstår svensk og norsk.


Har du en Sundhedsforsikring, der dækker psykologhjælp, kan du få dækket dine udgifter helt eller delvist.

Ring for at høre nærmere eller kontakt dit forsikringsselskab.


De fleste forsikringer og arbejdspladser har frit psykologvalg. Det betyder, du selv må vælge den psykolog, du ønsker at benytte.

Du er således ikke afhængig af, at det er et netværk, der finder psykologen til dig.

Dit forsikringsselskab vil ofte henvise til, at du skal bruge et givent netværk. De vil muligvis melde ud, at den tildelte timeramme er mindre, hvis du selv vælger psykolog, end hvis netværket benyttes. Men da netværkene ofte har meget tilbageholdende procedurer for timetildeling, er det min vurdering,

at det ikke får betydning i praksis. 


Ved forsikringsdækning lægger du ud for konsultationen og afregner selv med dit forsikringsselskab.


Er du medlem af SygeforsikringenDanmark (gruppe 1, 2 og 5) kan du få tilskud herfra.

Jeg kan indberette direkte til SygeforsikringenDanmark.


Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.

Det betyder, at du ikke kan benytte en henvisning fra lægen hos mig.Betaling

Afregning skal ske i forbindelse med konsultationen.

Enten ved straksoverførsel via bank til Reg. nr.: 2280 Konto nr.: 6287900773 eller kontant.Afbud

Afbud skal meldes ved opringning eller SMS. Hvis jeg ikke kan besvare dit opkald, kan du indtale en besked på min telefonsvarer.

Afbud skal meldes hurtigst muligt og senest 48 timer før den aftalte tid. Meldes der afbud senere betales konsultationens fulde pris.Tavshedspligt

Jeg er autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er omfattet af psykologloven og har tavshedspligt. Jeg følger de etiske principper for nordiske psykologer.Journalpligt

Journalpligten betyder, at jeg laver et notat efter hver samtale. Der er ingen andre end dig og mig, der har adgang til din journal og du kan til enhver tid se den. Journalen skrives i hånden. Papirjournalen opbevares forsvarligt i aflåst arkivskab. Psykologloven er gældende for opbevaringen, hvorfor den opbevares i minimum 5 år og maksimum 6 år.Privatlivspolitik

Jeg anvender kun beskyttede elektroniske platforme og kommunikationsgange således, at dine data er beskyttede. Jeg deler ikke dine data med andre.
Har du f.eks. en forsikring, der fordrer, at jeg deler data, vil det foregå efter nærmere aftale med dig, ligesom du skal give udtrykkeligt ønske for dette (i parentes skal bemærkes, at en udtalelse kun laves mod honorar).

Jeg skal overholde Persondataforordningen (GDPR). I min klinik ligger en mappe, der i detaljer beskriver min privatlivspolitik og hvordan jeg sikrer dine data.